Biệt thự Park River Ecopark - Ven sông
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích đất: 300-900m2 Giá bán: Từ 20 ...
Chi tiết
Biệt thự Park River Ecopark - Hướng hồ
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích đất: 309m2 Giá bán: Từ 20 ...
Chi tiết
Biệt thự Park River Ecopark - song lập
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích đất: 189-220m2 Giá bán: 14 tỷ - 18 ...
Chi tiết
Nhà phố vườn Park River
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích: 135–175 m2 Giá bán: Từ 10 ...
Chi tiết
Nhà phố thương mại Park River
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích: 80–120–200m2 Giá bán: Từ 10 ...
Chi tiết
Nhà phố liền kề khu 2B Park River
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích: 75-154m2 Giá bán: Từ 6.5 ...
Chi tiết
Nhà phố thương mại khu 2B Park River
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích: 90-180m2 Giá bán: Từ 10 ...
Chi tiết
Nhà phố thương mại đầu hồi Thuỷ Nguyên
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích: 200-278m2 Giá bán: Từ 15 ...
Chi tiết
Nhà phố vườn Thuỷ Nguyên
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích: 200m2 Giá bán: Từ 12 ...
Chi tiết
Nhà phố thương mại Thuỷ Nguyên
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích: 100m2 Giá bán: 9 tỷ - 12 ...
Chi tiết
Nhà phố đặc biệt Thảo Nguyên
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích: 133-327m2 Giá bán: Từ 15 ...
Chi tiết
Nhà phố thương mại đầu hồi Thảo Nguyên
 • 12/05/2021
 • Administrator
Diện tích: 179-263m2 Giá bán: Từ 12 ...
Chi tiết
  Trang: 1 2
092 852 1111