Căn hộ chung cư Rừng Cọ - 71m2
  • 11/05/2021
  • Administrator
Giá thuê: Không đồ: 6 - 6.5 tr/tháng, Đủ đồ: 7 - 10 tr/tháng Giá bán: Căn mặt trước: không đồ 1.6 tỷ, đủ đồ 1.7 tỷ, Căn mặt sau: ...
Chi tiết
Căn hộ chung cư Rừng Cọ - 83m2
  • 11/05/2021
  • Administrator
Giá thuê: Không đồ: 6 - 7.5 tr/tháng, Đủ đồ: 8 - 10 tr/tháng. Giá bán: Căn mặt trước: không đồ 1.9 tỷ, đủ đò 2.2 tỷ, Căn mặt ...
Chi tiết
Căn hộ chung cư Rừng Cọ - 92m2
  • 11/05/2021
  • Administrator
Giá thuê: Không đồ: 7 - 8.5 tr/tháng, Đủ đồ: 9 - 12 tr/tháng Giá bán: Căn mặt trước: từ 2.15 tỷ , Căn mặt sau: từ 1.95 ...
Chi tiết
Căn hộ chung cư Rừng Cọ - Sky Villa
  • 10/05/2021
  • Administrator
Giá thuê: Không đồ: 9-10tr/tháng, Đủ đồ: 11-12tr/tháng. Giá bán: > 3.7 tỷ ...
Chi tiết
092 852 1111