Tổng hợp giá mua bán căn hộ Grand Park Premium (cập nhật 2020).
Căn hộ Grand Park Premium 46
 • 25/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Từ 1.7 tỷ - 1.9 ...
Chi tiết
Căn hộ Grand Park Premium 58
 • 25/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Từ 2.3 tỷ - 2.5 ...
Chi tiết
Căn hộ Grand Park Premium 90
 • 25/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Từ 3.5 tỷ - 4 ...
Chi tiết
Căn hộ Grand Park Premium 100
 • 25/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Từ 4.4 tỷ - 4.6 ...
Chi tiết
Căn hộ Grand Park Premium 100+
 • 25/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Từ 4.6 tỷ - 4.8 ...
Chi tiết
Căn hộ Grand Park Premium 150
 • 25/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Từ 5.6 tỷ - 6 ...
Chi tiết
Căn hộ Grand Park Premium 150+
 • 25/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Từ 5.9 tỷ - 6.3 ...
Chi tiết
Căn hộ Grand Park Premium 200+
 • 25/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Từ 7.6 ...
Chi tiết
092 852 1111