Căn hộ Solforest sân vườn - 2PN 2VS 67m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán Giá trần 2.7 tỷ - 3 ...
Chi tiết
Căn hộ Solforest sân vườn - 2PN 2VS 73m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán Giá trần 3 tỷ - 3.4 ...
Chi tiết
Căn hộ Solforest sân vườn - 3PN 2VS 83m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán Giá trần 3 tỷ - 3.3 ...
Chi tiết
Căn hộ Solforest sân vườn - 3PN 2VS 94-100m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán Giá trần 3.7 tỷ - 4.4 ...
Chi tiết
Căn hộ Solforest - Studio 29m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán Giá trần 1.2 tỷ - 1.5 ...
Chi tiết
Căn hộ Solforest - 1PN+1 45m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán Giá trần 1.8 tỷ - 2 ...
Chi tiết
Căn hộ Solforest - 2PN 1VS 52m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán Giá trần 1.9 tỷ - 2.1 ...
Chi tiết
Căn hộ Solforest - 2PN 2VS 57m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán Giá trần 2.3 tỷ - 2.6 ...
Chi tiết
Căn hộ Sol Forest - 2PN 2VS 63-67m2 căn góc
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán Giá trần 2.5 tỷ - 3.5 ...
Chi tiết
Căn hộ Aqua69 và Aqua69+
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá thuê: Nội thất cơ bản: 6,5 - 8 tr/tháng. Đủ đồ: 8 - 10 tr/tháng. Giá bán: Giá từ 1,7 tỷ Mặt trong. Giá từ 2 tỷ Mặt ngoài ...
Chi tiết
Căn hộ Aqua58
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá thuê: Nội thất cơ bản: 5 - 5,5 tr/tháng. Đủ đồ: 6,5 - 7,5 tr/tháng. Giá bán: Giá từ 1,250 tỷ View mặt trong. Giá từ 1,50 tỷ View mặt ...
Chi tiết
Căn hộ Solforest - 3PN 2VS 71m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán Giá trần 2.3 tỷ - 2.6 ...
Chi tiết
092 852 1111