Giặt là

Tên Điện Thoại Địa chỉ Thông tin
Giặt là GreenTech 0906209969 Cơ sở 1 tháp B1 - Rừng Cọ  
Giặt là GreenTech 0904501692 Mặt sau tòa C westbay  
Giặt là Thỏ Trắng 0978.99.66.33 D111 Phố Trúc  
Giặt là HOMECLEAN 0866.518.691 / 0967.608.099 140 DÃY C, THUỶ NGUYÊN  
Giặt là HẢI LINH GREEN 0913086336 WestBay - D1817

Giúp việc

Tên Điện Thoại Địa chỉ Thông tin
Nhà sạch Bảo An 035 8753246 Tháp D3 - Rừng Cọ  
Giúp Việc Xanh 0384498550 D110 Phố Trúc  
Giúp việc Xanh 0989132487 Nhà phố THA162, Thảo Nguyên  
Home Clean 0866.518.691 / 0967.608.099 140 dãy C, THUỶ NGUYÊN  
Nhà sạch EcoGreen 0984921988 89A Thảo Nguyên

092 852 1111