Căn hộ Sky Oasis Ecopark - Studio 30m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Hướng sông Hồng: 950tr - 1.05 tỷ Hướng biệt thự đảo: 1.1 tỷ - 1.2 ...
Chi tiết
Căn hộ Sky Oasis S3 - SPremium - Studio 30m2
 • 17/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Tòa S3: 950tr đến 1.1 tỷ. Tòa S-Premium: 1.1 đến 1.4 ...
Chi tiết
Căn hộ Sky Oasis Ecopark - 1PN 40m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Hướng sông Hồng: 1.1 đến 1.3 ...
Chi tiết
Căn hộ Sky Oasis S3, S-Premium - 1PN 33m2
 • 17/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Tòa S3: 1.1 - 1.4 tỷ. Tòa S-Premium: 1.5 - 1.8 ...
Chi tiết
Căn hộ Sky Oasis Ecopark - 2PN 68m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Hướng biệt thự đảo: 2.3 tỷ - 2.5 tỷ Hướng sông Hồng: 2 tỷ - 2.2 ...
Chi tiết
Căn hộ Sky Oasis S3, S-Premium - 2PN 1VS 52m2
 • 17/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Tòa S3 hướng sông Hồng: 1.4 đến 1.9 tỷ. Tòa S3 hướng biệt thự đảo: 1.7 tỷ - 2.1 tỷ. Tòa S-Premium hướng biệt thự đảo: 1.9 ...
Chi tiết
Căn hộ Sky Oasis Ecopark - 2PN+1 76m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Hướng sông Hồng: 2.3 đến 2.5 ...
Chi tiết
Căn hộ Sky Oasis S3, S-Premium - 2PN 2VS 58m2
 • 18/05/2021
 • Administrator
Giá bán: Tòa S3 hướng biệt thự đảo: 1.9 - 2.5 tỷ Tòa S-Premium hướng biệt thự đảo: 2,4 - 2.9 tỷ Tòa S-Premium hướng sông Hồng: 2.1 - 2.6 ...
Chi tiết
092 852 1111